> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Chejnová, Pavla, 1978-
Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child / Pavla Chejnová. -- First English edition. -- Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016
ISBN 978-80-246-3436-4
* 316.346.32-053.2 * 81'232 * 81'23 * 81'2/'44 * 811.162.3 * 81'366.5 * 81'366 * 81'373
- děti
- jazyková akvizice
- psycholingvistika
- pragmatika
- čeština
- mluvnické kategorie
- morfologie (lingvistika)
- slovní zásoba
- children
- language acquisition
- psycholinguistics
- pragmatics
- Czech language
- grammatical categories
- morphology (linguistics)
- vocabulary
- monografie
- monographs
81 - Lingvistika. Jazyky
410 - Linguistics
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz