> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Kotková, Radomila
Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským / Radomila Kotková. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 153 stran
ISBN 978-80-246-3640-5
* 811.162.3'243 * 81'232 * 81'24 * 81'271.14 * (048.8)
- čeština jako cizí jazyk
- jazyková akvizice
- studium jazyků
- jazykové chyby
- jazyková výuka
- monografie
811.162.3 - Čeština
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz