> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
OFTIS
Meduna, Zdeněk
Pověsti z Chocně a okolí : lidové zvyky, pověry a léčitelství z okolí Chocně / Zdeněk Meduna. -- Vydání druhé. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2019. -- 96 stran
ISBN 978-80-7405-454-9
* 398.21 * 398.3 * 615.89 * (437.314) * (0:82-34) * (082)
- pověsti -- Česko
- pověry -- Česko
- lidové zvyky -- Česko
- lidové léčitelství -- Česko
- Choceň (Česko : oblast)
- pověsti
- sborníky
398 - Folklor. Lidové tradice
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz