> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Matoušek, Alexander, 1963-
Spát, běžet a rozumět : šest studií k filosofii života / Alexander Matoušek. -- Vydání první. -- Praha : Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2018. -- 119 stran. -- (Oikúmené ; svazek 196)
ISBN 978-80-7298-252-3 (Oikúmené ; brožováno)
* 165.745 * 165.62 * (048.8) * (081)
- filozofie života
- fenomenologie
- studie
- sborníky
165 - Teorie poznání. Epistemologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz