> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Waic, Marek, 1956-
Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace / Marek Waic. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-246-2259-0
* 796/799 * 796.034.2 * 796.034.2:061 * 796.032 * (437.3)
- 1862-1916
- sport -- Česko -- 19.-20. stol.
- tělovýchova -- Česko -- 19.-20. stol.
- tělovýchovné organizace -- Česko -- 19.-20. stol.
- sokolské hnutí -- Česko -- 19.-20. stol.
- olympijské hnutí -- Česko -- 19.-20. stol.
- monografie
796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz