> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání / Tereza Dědinová (ed.). -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 454)
ISBN 978-80-210-8441-4
* 82-312.9 * 001.2 * 304.9 * 808.543-027.21 * 159.954 * 159.954.3 * 82-93 * 82.02"1960/20.." * 82.09 * (437.3)
- fantastická literatura -- mezioborový kontext
- utopie
- naratologie
- kreativita
- imaginace
- literatura pro děti a mládež
- postmodernismus (literatura)
- fantastická literatura -- Česko
- literárněvědné rozbory
- kolektivní monografie
82-1/-8 - Literatura různých forem a žánrů (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz