> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Jakubowicz, Karol, 1941-2013
[Media a demokracja w XXI wieku. Česky]
Média a demokracie v 21. století : hledání nových modelů / Karol Jakubowicz ; z polského originálu Media a demokracja w XXI wieku: Poszukiwanie nowych modeli ... přeložila Svatava Navrátilová. -- Vydání první. -- Brno : Munipress: 2017. -- 290 stran
ISBN 978-80-210-8449-0
* 316.774 * 070 * 321.7+342.34 * 316.774:32
- masmédia -- 21. století
- žurnalistika -- 21. století
- demokracie -- 21. století
- masmédia a politika -- 21. století
- monografie
316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz