> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách / Ivo Pospíšil, Josef Šaur a kol. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 226 stran
ISBN 978-80-210-8410-0
* 821.16 * 316.48:316.346.36 * 316.4.051.63 * 316.72/.73 * 82:7.04 * 82.09 * 316.72/.75 * 314.15-026.44 * 82:316.3 * (4=16)
- slovanské literatury -- 19.-21. století
- generační konflikty
- mezigenerační vztahy
- dialog kultur
- literární náměty
- literárněvědné rozbory
- kultura a společnost -- slovanské země
- emigrace a imigrace -- slovanské země
- literatura a společnost -- slovanské země
- kolektivní monografie
821.16.09 - Slovanské literatury (o nich)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz