> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Sojnek Jan - Galium
N.S. Leskov i tradicija russkogo romana v mirovom kontekste (kolokvium) (2019 : Brno, Česko)
N.S. Leskov i tradicija russkogo romana v mirovom kontekste / editor Ivo Pospíšil. -- 1. vydání. -- Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2020. -- 196 stran
"Vydal Jan Sojnek - Galium"--Tiráž -- Sborník příspěvků ze stejnojmenného kolokvia vychází péčí Ústavu slavistiky FF MU ve spolupráci s Českou asociací slavistů a Slavistickou společností Franka Wollmana. -- Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně slovenský text, anglická, ruská a slovenské resumé
ISBN 978-80-88296-11-9 (Jan Sojnek - Galium ; brožováno)
* 821.161.1-31 * 82.09 * 82.07 * (048.8:082)
- Leskov, Nikolaj Semenovič, 1831-1895
- 19. století
- ruský román -- 19. století
- literárněvědné rozbory
- interpretace a přijetí literárního díla
- kolektivní monografie
821.161.1.09 - Ruská literatura (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz