> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Krč, Robert
Přezkum veřejných zakázek / Robert Krč. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- xiv, 164 stran. -- (Právní praxe)
ISBN 978-80-7400-694-4
* 351.712 * 339.13.025.2 * 35.077 * (437.3) * (048.8)
- veřejné zakázky -- Česko
- ochrana hospodářské soutěže -- Česko
- správní řízení -- Česko
- monografie
351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz