> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Štědroň, Bohumír, 1948-
Mezinárodní marketing / Bohumír Štědroň, Eva Čáslavová, Miroslav Foret, Václav Stříteský, Jan Šíma a kol. -- 1. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- xxvi, 316 stran. -- (Beckova edice ekonomie)
ISBN 978-80-7400-441-4
* 658.8-027.543 * (048.8:082)
- mezinárodní marketing
- kolektivní monografie
658 - Řízení a správa podniku
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz