> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Pergler, Jiří
Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu / Jiří Pergler. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. -- 461 stran. -- (Trivium ; 19. svazek)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
ISBN 978-80-7308-967-2 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; brožováno). -- ISBN 978-80-88211-12-9 (ÚJČ AV ČR, v.v.i. ; brožováno)
* 811.162.3 * 81'0 * 81'367.625 * 81'367.625/.626.8 * 81'36 * (048.8)
- čeština -- 15.-17. století
- vývoj jazyka
- slovesa
- reflexiva
- gramatikalizace
- reflexivní deagentní konstrukce
- deagentizace
- monografie
811.162.3 - Čeština
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz