> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Janík, Tomáš, 1977-
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky / Tomáš Janík et al. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova universita, 2013. -- 434 s. -- (Syntézy výzkumu vzdělávání ; sv. 1)
ISBN 978-80-210-6349-5
* 37.0 * 371.2 * 37.02 * 37.012 * 303.022 * 371.111.012 * 37.011/.012
- vzdělávání
- kurikulum
- didaktika
- pedagogický výzkum -- metodologie
- kvalitativní výzkum
- hospitace
- pedagogická evaluace
- kolektivní monografie
37 - Výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz