> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Plútarchos, asi 50-asi 120
O Sókratově daimoniu / Plútarchos ; přeložil Daniel Korte. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2019. -- 107 stran. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 25)
Přeloženo z řečtiny -- Vydal Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
ISBN 978-80-7298-378-0 (brožováno)
* 14(38) * 17 * 255.2 * (0:82-83) * (0.072)
- řecká antická filozofie
- etika -- díla do r. 500
- řecké náboženství -- díla do r. 500
- řecká mytologie -- díla do r. 500
- dialogy
- komentovaná vydání
14(3) - Antická, starověká filozofie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz