> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Hašanová, Janka
Policajné právo a policajná správa / Janka Hašanová, Jana Šimonová, Klaudia Marczyová, Jozef Medelský, Marián Piváček. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- 356 stran
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
ISBN 978-80-7380-801-3 (brožováno)
* 351.74 * 34 * (437.6) * (048.8:082)
- Slovensko. Policajný zbor
- policie -- Slovensko
- policie -- právní aspekty
- kolektivní monografie
351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz