> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
OFTIS
Burda, František, 1972-
Kultura - doličný předmět obětního mechanizmu / František Burda. -- 1. vyd. -- Ústí nad Orlicí : Oftis a Katedra kulturních a náboženských studií PedF UHK, 2013. -- 328 s.
ISBN 978-80-7405-317-7
* 316.624 * 323.28 * 316.72/.75 * 130.2 * 316.45/.48:2-544.25 * 316.75 * 81:316.7 * 316.772.4 * (437.3)
- Girard, René, 1923-
- násilí -- kulturní aspekty
- perzekuce -- kulturní aspekty
- kulturologie -- Francie -- 20.-21. stol.
- mimetická teorie
- kulturní konflikt -- dějiny
- kulturní konflikt -- Česko
- perzekuce -- Česko
- jazyk a kultura
- interkulturní komunikace
- monografie
316.4/.7 - Sociální interakce
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz