> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Jazyk jako fetiš : texty o Češích a českých Němcích 1880-1948 / Václav Velčovský (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. -- 384 stran. -- (Varia ; 76. svazek)
ISBN 978-80-7308-903-0
* (=162.3):(=112.2) * 316.347 * 81'2/'44 * 81'27/'28 * 81'271 * 811.162.3 * 811.112.2 * 316.647.8 * 81:32 * (437.3) * (048.8:082) * (082.21)
- 1880-1948
- Češi a Němci -- jazykové aspekty
- národní identita -- jazykové aspekty
- jazyková situace -- Česko -- 19.-20. století
- jazyková kultura -- Česko -- 19.-20. století
- čeština
- němčina
- stereotypy
- jazyk a politika -- Česko -- 19.-20. století
- jazykový fetišismus
- kolektivní monografie
- antologie
81 - Lingvistika. Jazyky
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz