> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
Luňáček, Jiří
Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek : k činnosti hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 1813-1814 / Jiří Luňáček. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018. -- 325 stran. -- (Historie ; sv. 13)
ISBN 978-80-88278-23-8
* 616:355 * 614 * 355.724 * 355.721 * 614.21(091) * 94(4)"1800/1815" * (437.32) * (436) * (048.8)
- 1813-1814
- vojenské lékařství -- Česko -- 19. století
- vojenské lékařství -- Rakousko -- 19. století
- zdravotní politika -- Rakousko -- 19. století
- polní nemocnice -- Česko -- 19. století
- vojenské nemocnice -- Česko -- 19. století
- dějiny nemocnic -- Česko -- 19. století
- napoleonské války (1800-1815)
- Morava (Česko)
- monografie
614 - Veřejné zdraví a hygiena
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz