> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
OFTIS
Soušková, Dana, 1959-
Pavel Spongopaeus Jistebnický / Dana Soušková. -- Vyd. 1. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013. -- 128 s.
Vydáno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové
ISBN 978-80-7405-326-9 (Oftis)
* 78.071.1 * 783 * 78.034.3/.6 * (437.3)
- Spongopeus, Pavel Jistebnický, ca 1550-1619
- hudební skladatelé -- Česko -- 16.-17. stol.
- církevní hudba -- Česko -- 16.-17. stol.
- renesanční hudba -- Česko
- studie
78.07 - Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz