> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Engelbrecht, Wilken W. K. H., 1962-
Hendrik Conscience : muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu / Wilken Engelbrecht, Jana Engelbrechtová, Bas Hamers. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. -- 258 stran. -- (Klasikové nizozemské a vlámské literatury ; 2) (Monografie)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-5443-6 (brožováno)
* 821.112.5(493) * 272-23/-29 * 82.09 * 81'255.4 * 811.112.5'25 * 811.162.3'25 * 930.85 * 82:316.3 * 82.07 * (493) * (4-191.2) * (048.8:082)
- Conscience, Hendrik, 1812-1883
- vlámská literatura -- 19. století
- katolická literatura -- Belgie -- 19. století
- literárněvědné rozbory
- literární překlady
- překlady z nizozemštiny
- překlady do češtiny
- národní obrození
- literatura a společnost
- interpretace a přijetí literárního díla -- Evropa střední -- 19.-20. století
- kolektivní monografie
821.11.09 - Germánské literatury (o nich)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz