> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Mervart Pavel. Červený Kostelec
Disappeared science : biographical dictionary of Jewish scholars from Bohemia and Moravia – victims of Nazizm, 1939–1945 / edited by Michal V. Šimůnek, Antonín Kostlán. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, 2013. -- 323 s. : portréty. -- (Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy ; v. 29)
ISBN 978-80-7465-041-3 (Pavel Mervart)
* 001(=411.16)-051 * [323.28:329.17]-058.6 * (437.3)
- židovští vědci -- Česko -- 19.-20. stol.
- oběti nacismu -- Česko -- 1939-1945
- Jewish scientists -- Czechia -- 19th-20th centuries
- victims of Nazism -- Czechia -- 1939-1945
- biografické slovníky
- biographical dictionaries
00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
929 - Biografie
000 - Generalities
920 - Biography, genealogy, insignia
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz