> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Tomek, Prokop, 1965-
Estébáckou Prahou : průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti / Prokop Tomek. -- Vydání 2., přepracované. -- Praha : Academia, 2020. -- 286 stran : ilustrace. -- (Průvodce)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
ISBN 978-80-200-3098-6 (vázáno)
* 355.40+351.746.1 * 351.746.1:643 * 725.121 * (437.311) * (036)
- Československo. Státní bezpečnost
- zpravodajské služby -- Československo -- 1948-1989
- konspirační a propůjčené byty -- Československo -- 1948-1989
- budovy ministerstev -- Československo -- 1948-1989
- Praha (Česko)
- průvodce
351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz