> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Musil, Jiří, 1979-
Biologické hodnocení rybích přechodů : metodika AOPK ČR / Jiří Musil, Pavel Marek & Miroslav Barankiewicz. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2020. -- 39 stran. -- (Metodika AOPK ČR)
Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-7620-052-4 (brožováno)
* 626.882 * 639.21/.22 * 591.523 * 502.175:574.4/.5 * (083.744)
- rybí přechody
- ryby
- migrace živočichů
- biomonitoring
- certifikované metodiky
626/627 - Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz