> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Svobodová, Jindřiška
Pragmalingvistické a sociopragmatické pohledy na vybrané komunikáty (nejenom) mediálního diskurzu / Jindřiška Svobodová, Petra Bačuvčíková, Ivana Dobrotová, Silvie Válková. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci 2018. -- 124 stran. -- (Monografie)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-5455-9 (brožováno)
* 316.77 * 316.77 * 316.772.4 * 316.77:81'42 * 801.73 * 801.73-028.43 * 81'2/'44 * 81'367.635 * 81'27 * 81'276.16 * (048.8:082)
- komunikace (sdělování)
- sociální komunikace
- mediální komunikace
- komunikační dovednosti
- diskurzivní analýza
- kritická analýza
- pragmatika
- částice (lingvistika)
- sociolingvistika
- zdvořilost
- kolektivní monografie
316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz