> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Změlík, Richard, 1978-
Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů / Richard Změlík. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 320 stran
ISBN 978-80-244-5479-5
* 82-3 * 808.543-027.21 * 82.0 * 159.937.51 * 81'37 * 81'23 * 81'324 * 801.73 * (048.8)
- fikce
- naratologie
- literární estetika
- barvy
- sémantika
- kognitivní lingvistika
- kvantitativní lingvistika
- textová analýza
- monografie
82.0 - Literatura (teorie)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz