> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Broz, jan
Pohled za oponu : studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace / Jan Broz, Jan Chmel. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2016. -- 128 stran. -- (Teoretik)
ISBN 978-80-7502-172-4
* 342.4 * 342 * 342.4(091) * 342.565.2 * 34:32 * (437.3)
- 1992
- ústava -- Česko
- ústavní právo -- Česko
- ústavní dějiny -- Česko
- ústavní soudnictví -- Česko
- právo a politika -- Česko
- kolektivní monografie
342 - Ústavní právo. Správní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz