> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
[Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. Česky]
O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálnim / Friedrich Nietzsche ; z německého originálu Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne přeložila Věra Koubová. -- Třetí vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2017. -- 59 stran. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 5)
ISBN 978-80-7298-527-2 (brožováno)
* 14(430) * 165 * 81:1 * 165.023.1 * 179.8 * 81'373.612.2 * (0:82-4)
- německá filozofie -- 19. století
- teorie poznání
- filozofie jazyka
- pravda
- lež
- metafora
- úvahy
14(100-15)"15/20" - Moderní západní filozofie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz