> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Sojnek Jan - Galium
Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky (kolokvium) (6. : 2019 : Brno, Česko)
Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5) : pragmatika - syntax - sémantika : sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika - syntax - sémantika, konané v Brně 10. května 2019. -- 1. vydání. -- Brno : vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Středoevropským centrem slovanských studií, 2020. -- 127 stran
"Vydal Jan Sojnek - Galium"--Tiráž. -- Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně ruský text, česká, anglická a ruská resumé
ISBN 978-80-88296-09-6 (Jan Sojnek - Galium ; brožováno)
* 80(=161.1)+908(470+571) * 811.161.1 * 81'2/'44 * 81'37 * 81'367 * (062.534)
- rusistika
- ruština
- pragmatika
- sémantika
- syntax
- sborníky konferencí
80 - Filologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz