> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Jinek, Jakub, 1978-
Obec a politično v Aristotelově myšlení / Jakub Jinek. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2017. -- 743 stran. -- (Oikúmené ; svazek 189)
ISBN 978-80-7298-208-0 (vázáno)
* 14(38) * 321.15 * 32:1 * 821.14'02 * 801.73 * 165.242.2:801.73 * (38) * (048.8)
- Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr. Politika
- řecká antická filozofie -- 4. století př. Kr.
- polis
- politická filozofie -- starověké Řecko
- řecká antická literatura
- interpretace textů
- interpretace (filozofie)
- monografie
14(3) - Antická, starověká filozofie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz