> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Kreisman, Jerold J.
[I hate you, don’t leave me. Česky]
Nenávidím tě, neopouštěj mě! : zvládání hraniční poruchy osobnosti / Jerold J. Kreisman, Hal Straus ; z anglického originálu I hate you, don’t leave me přeložila Miroslava Kopicová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 256 stran. -- (Spektrum ; 109)
ISBN 978-80-262-1280-5 (brožováno)
* 616.89-008.485 * 616-02-092 * 616-07 * 616-08 * 616.1/.9-052-07/-08 * (048.8)
- hraniční porucha osobnosti
- etiopatogeneze
- diagnostika (lékařství)
- terapie
- kazuistiky (lékařství)
- monografie
616.89 - Psychiatrie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz