> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
OFTIS
Sklenář, Michal, 1989-
Odznaky a heraldika maltézského řádu / Michal Sklenář, Tomáš Urban. -- Vydání první. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2016. -- 96 stran
ISBN 978-80-7405-409-9
* 061.25 * 27-788.4 * 2-784/-788+[929.733+929.71] * 2-443.5 * 351.856.2+355.134 * 929.6
- Maltézští rytíři
- maltézští rytíři
- rytířské řády
- náboženské oděvy
- faleristika
- heraldika
- příručky
27-78 - Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz