> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Teuschel, Peter
[Ahnen-Faktor. Česky]
Tajemství předků : transgenerační přenos jako výzva a šance / Peter Teuschel ; z německého originálu přeložil Petr Babka. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 240 stran
ISBN 978-80-262-1267-6 (brožováno)
* 575.1 * 159.9 * 575.2:575.117 * 159.974 * 316.754.6 * 159.942 * 615.851 * (048.8) * (078.7)
- dědičnost -- psychologické aspekty
- epigenetika
- psychická traumata
- tabu
- emoce
- psychoterapie
- transgenerační přenos * emocionální dědictví
- monografie
- případové studie
159.9 - Psychologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz