> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Národní knihovna České republiky
Mi(ni)str knihovnictví : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera / k vydání připravila Renáta Salátová. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2020. -- 178 stran
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně slovenský text, anglická resumé
ISBN 978-80-7050-723-0 (brožováno)
* 023.5 * 027.54 * 02:061.2 * 02 * 02:005 * 021 * 021.6 * (437.3) * (082.2) * (048.8:082)
- Richter, Vít, 1949-
- Národní knihovna (Praha, Česko)
- Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
- 1961-2020
- 1991-2020
- knihovníci -- Česko -- 1961-2020
- národní knihovny -- Česko -- 1961-2020
- knihovnické spolky -- Česko -- 1991-2020
- knihovnictví -- Česko -- 1961-2020
- management knihovnictví -- Česko -- 1991-2020
- činnost knihoven -- Česko -- 1991-2020
- rozvoj knihoven -- Česko -- 1991-2020
- kooperace knihoven -- Česko -- 1991-2020
- librarians -- Czechia -- 1961-2020
- national libraries -- Czechia -- 1961-2020
- librarians associations -- Czechia -- 1991-2020
- librarianship -- Czechia -- 1961-2020
- management of librarianship -- Czechia -- 1991-2020
- activities of libraries -- Czechia -- 1991-2020
- library expansion -- Czechia -- 1991-2020
- library cooperation -- Czechia -- 1991-2020
- jubilejní publikace
- kolektivní monografie
- jubilee books
- collective monographs
02 - Knihovnictví. Informatika
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz