> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Paido - nakladatelství Vladimír Jůva
Bartoňová, Miroslava
Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy : texty k distančnímu vzdělávání / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková. -- 1. vydání. -- Brno : Paido - nakladatelství Vladimír Jůva, 2017
ISBN 978-80-7315-255-0 (brožováno) : Kč 268,00
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz