> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Karlova. Právnická fakulta
Ochrana lidských práv: úloha parlamentů a soudů / Pavel Šturma, Pavel Ondřejek (eds.). -- Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. -- 100 stran. -- (Studie z lidských práv = Studies in human rights, ISSN 2533-8013 ; č. 13)
Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Česká a anglická resumé
ISBN 978-80-7630-000-2 (Univerzita Karlova, Právnická fakulta ; brožováno)
* 342.7 * 328.1:342.53 * 347.99 * 321.72 * 341.43 * (437.3) * (4) * (048.8:082)
- ochrana lidských práv
- ochrana lidských práv -- Česko
- parlament
- soudnictví
- parlamentní demokracie -- Česko
- právo azylu -- Evropa
- kolektivní monografie
342 - Ústavní právo. Správní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz