> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
Komunikační síť biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : katalogizovaný soupis korespondence s rejstříkem korespondentů a seznamem lokalit / Zuzana Orálková, Soňa Topičová, Kryštof Kouřil (eds.). -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019. -- 344 stran + 1 CD-ROM
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
ISBN 978-80-88278-37-5 (brožováno)
* 27-722.52 * 929.732 * 7.078.071 * 929-058.1 * 82-6 * 930.253 * 27-772 * 27-7 * 7.078 * (437.32) * (4) * (048.8) * (083.8)
- Liechtenstein-Castelcorno, Karl, 1624-1695
- biskupové -- Česko -- 17. století
- knížata -- Česko -- 17. století
- mecenáši -- Česko -- 17. století
- osobnosti -- Evropa -- 17. století
- korespondence -- Evropa -- 17. století
- archivní fondy
- diecéze -- Česko -- 17. století
- biskupský úřad -- Česko -- 17. století
- církevní správa -- Česko -- 17. století
- mecenášství -- Česko -- 17. století
- Morava (Česko) -- 17. století
- Evropa -- 17. století
- monografie
- rejstříky
930 - Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz