> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
Mírová, Zuzana, 1994-
The horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia = Kůň v době bronzové a železné na Moravě / Zuzana Mírová ; translation from Czech to English: Sean Mark Miller. -- 1st edition. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. -- 380 stran. -- (Archaeologica Olomucensia ; tomus III)
Obsahuje bibliografii
Souběžný český text
ISBN 978-80-88278-39-9 (vázáno)
* 902.2 * 903.2 * 903"637" * 903"638" * 636.1 * 179.3 * 902.3 * (437.32) * (048.8) * (083.82)
- archeologické lokality -- Česko
- archeologické nálezy -- Česko
- doba bronzová -- Česko
- doba železná -- Česko
- koně -- dějiny
- člověk a zvíře
- experimentální archeologie -- Česko
- Morava (Česko)
- monografie
- katalogy
902 - Archeologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz