> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Mlčáková, Renata, 1965-
Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání / Renata Mlčáková, Jaromír Maštalíř, Zuzana Melounová, Klára Rybaříková. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 188 stran
Terminologický slovník. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
ISBN 978-80-244-5662-1 (brožováno)
* 616.89-008.434 * 616.89-008.434.3 * 376.013.77 * 376-056.264-021.67 * (048.8:082)
- poruchy komunikace
- dysfázie
- speciálněpedagogická diagnostika
- logopedická prevence
- kolektivní monografie
376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz