> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Wolters Kluwer ČR
Trojanová, Irena, 1964-
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství / Irena Trojanová, Michaela Tureckiová, Barbora Riedl Černíková. -- 2. aktualizované vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2019. -- 92 stran. -- (Řízení školy)
ISBN 978-80-7598-258-2 (brožováno)
* 37.091.12-057.177.3 * 159.923.5 * 159.923.2 * 005.962.11 * 331.44 * 159.944.4 * 613.62:616.89-008.44 * (035)
- ředitelé škol
- sebeřízení
- sebepoznání
- management času
- stres z povolání
- syndrom vyhoření
- příručky
37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz