> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Urbanovská, Eva
Školní připravenost pohledem speciálního pedagoga / Eva Urbanovská a kolektiv. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 137 stran
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. -- Obsahuje bibliografii
České a anglické resumé
ISBN 978-80-244-5660-7 (brožováno)
* 37.012 * 373.29 * 316.346.32-053.4 * 316.344.6-056.26/.3-053.2 * 373.2 * 37.091.214 * 37.04 * (437.3) * (048.8:082)
- 2018-2019
- pedagogický výzkum -- Česko -- 2011-2020
- školní zralost
- zahájení školní docházky
- děti předškolního věku
- děti se zdravotním postižením
- předškolní výchova
- vzdělávací programy
- speciální vzdělávací potřeby
- školní připravenost
- kolektivní monografie
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz