> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Akademie věd České republiky. Sociologický ústav
Práce, hodnoty a blahobyt : české reálie v evropském kontextu / Jiří Večerník ed. -- Vydání první. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. -- 416 stran
ISBN 978-80-7330-295-5 (vázáno)
* 331.5 * 316.7:316.344.3 * 17.023.35 * 330.59 * 316.728-021.465 * 331.101.32 * 316.752 * (437.3) * (4)
- trh práce -- Česko
- trh práce -- Evropa
- vzdělanost -- Česko
- blahobyt -- Česko
- životní úroveň -- Česko
- kvalita života -- Česko
- pracovní spokojenost -- Česko
- hodnotová orientace -- Česko
- kolektivní monografie
316.33 - Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz