> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Košek Bartošová, Iva
Šimonovy pracovní listy. 26, Už se těším do školy / Iva Košek Bartošová, Blanka Křováčková ; ilustrace Patricie Koubská. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2018. -- 64 stran : ilustrace
Pracovní listy pro děti z MŠ a přípravných tříd ZŠ
ISBN 978-80-262-1337-6
* 316.346.32-053.4 * 159.955 * 37.037 * 159.946.4 * 51-3 * 81'233 * (076.1) * (072)
- děti předškolního věku
- rozvoj myšlení
- rozvoj pozornosti
- grafomotorika
- počítání
- řečové dovednosti
- pracovní listy
- metodické příručky
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz