> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Siddhaika
Pattanaik, Devdutt
Od Śivy k Śaṃkarovi / textem a perokresbami doprovází Devdutt Pattanaik ; z anglického originálu přeložil Jaromír Máša ; barevnou obrazovou část sestavil Rasa Ravi. -- 1. české vyd. -- Plzeň : Siddhaika, 2014
Název orig.: Shiva to Shankara – decoding the phallic symbol
ISBN 978-80-905130-1-3
* 233-158S * 233.3 * 233-5 * 2-526.6 * 23-5 * 398.21 * 2-585 * 233 * (34)
- Šiva (hinduistické božstvo)
- šivaismus -- Indie
- náboženský kult -- Indie
- náboženské symboly -- Indie
- rituály a obřady -- Indie
- pověsti -- Indie
- askeze -- hinduistické pojetí
- monografie
22/24 - Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz