> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Svoboda, Jiří A., 1953-
Počátky umění II / Jiří A. Svoboda. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 229 stran : ilustrace
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické resumé
ISBN 978-80-200-3120-4 (vázáno)
* 7.031.1 * 316.3:903 * 903.2 * 903.27 * 56:572 * 39 * (6) * (94) * (7+8) * (048.8)
- pravěké umění
- pravěká společnost
- archeologické nálezy
- skalní kresby -- Afrika
- skalní kresby -- Austrálie
- skalní kresby -- Amerika
- paleoantropologie
- kulturní antropologie
- srovnávací studie
- monografie
7.01/.09 - Umění
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz