> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Alasko, Carl
[Say this not that. Česky]
Řekni to jinak : používejte správná slova ve správný čas / Carl Alasko ; z anglického originálu Say this not that přeložila Pavla Le Roch. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 200 stran
ISBN 978-80-262-1164-8 (brožováno)
* 316.772.4 * 316.48 * 316.77:81'42 * 159.955
- interpersonální konflikty
- interpersonální komunikace
- komunikační dovednosti
- řešení problémů
- populárně-naučné publikace
316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz