> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Bertini , Kristine
Sendvičová rodina : souběžná péče o malé děti a seniory / Kristine Bertini ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2013. -- 216 s.
Název orig.: Strength for the sandwich generation – help to thrive while simultaneously caring for our kids and our aging parents
ISBN 978-80-262-0478-7 (brož.)
* 316.346.36-053.85 * 316.812.1 * 364.4-053.9 * 316.812.1-055.52-055.62 * 316.4.051.63 * 316.356.2 * 316.472.42
- sendvičová generace
- péče o děti
- péče o seniory
- rodiče a děti
- mezigenerační vztahy
- rodinné vztahy
- partnerské vztahy
- monografie
- případové studie
316.8 - Manželství a rodina. Sexuální vztahy
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz