> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Heidegger, Martin, 1889-1976
[Nietzsches Wort "Gott ist tot". Česky]
Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev" / Martin Heidegger ; přeložili Petra Maťová a Ivan Chvatík. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2020. -- 55 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 99)
Přeloženo z němčiny -- Vydal Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH. -- Obsahuje bibliografické odkazy
Publikováno v: Gesamtausgabe. 5, Holzwege. Frankfurt am Main : Klostermann, 1977
ISBN 978-80-7298-399-5 (OIKOYMENH ; brožováno)
* 101-051 * 14(430) * 101.8 * 11 * 165.721 * 2-184.3 * 82-84 * (430) * (048.8)
- Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
- filozofové -- Německo -- 19. století
- německá filozofie -- 19. století
- filozofické myšlení
- metafyzika
- nihilismus
- náboženská víra
- citáty
- studie
14 - Filozofické systémy a hlediska
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz