> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Sternberg, Robert J., 1949-
[Love is a story. Česky]
Láska je příběh : nová teorie vztahů / Robert J. Sternberg ; z anglického originálu přeložila Lenka Kapsová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 256 stran
ISBN 978-80-262-1167-9 (brožováno)
* 316.474 * 316.472.42
- láska
- partnerské vztahy
- populárně-naučné publikace
- případové studie
316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz