> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Česká andragogická společnost
Vzdělávání dospělých (konference) (2019 : Praha, Česko)
Vzdělávání dospělých 2019 - v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu = Adult Education 2019 - in the context of professional development and social capital : proceedings of the 9th International Adult Education Conference : 11-12 December 2019, Prague, Czech Republic / editor Jaroslav Veteška. -- Praha : Česká andragogická společnost, 2020. -- 379 stran
Podnázev v tiráži: sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2019 konané v Praze 11. a 12. prosince 2019. -- Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně anglický a slovenský text, česká, anglická a slovenská resumé
ISBN 978-80-906894-8-0 (brožováno)
* 374.7 * 005.963 * 331.53 * 304 * 377.44 * 377.8 * (062.534)
- vzdělávání dospělých
- profesní rozvoj
- profesní uplatnění -- sociální aspekty
- vzdělávání zaměstnanců
- vzdělávání učitelů
- sborníky konferencí
374 - Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz