> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Česká andragogická společnost
Paulovčáková, Lucie
Management kvality vzdělávacích organizací / Lucie Paulovčáková. -- První vydání. -- Praha : Česká andragogická společnost, z.s., 2020. -- 116 stran
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-906894-7-3 (brožováno)
* 005.6 * 37.0 * 37.091:061 * 37.014.5 * (437.3) * (048.8)
- management jakosti
- management jakosti -- Česko
- vzdělávání -- Česko
- vzdělávací instituce -- Česko
- vzdělávací politika -- Česko
- monografie
37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz